جلسه شوراي انديشه ورزي صدا و سيماي استان
جلسه شوراي انديشه ورزي صدا و سيماي استان دكتر اميرآباديزاده: صدا و سيما برنامه هاي الگوهاي بهداشتي موفق روستاها را توليد كند
به گزارش روابط عمومي دانشگاه، جلسه شوراي انديشه ورزي صدا و سيماي استان خراسان جنوبي در راستاي نقش اين مركز در ابعاد مختلف توسعه استان از جمله توسعه روستايي و توليد برنامه هايي با محوريت روستا و روستائيان برگزار شد تا به منظور برنامه سازي اثرگذار و مورد نياز مخاطبان برنامه مذكور از نظرات مسئولان، صاحبنظران و اساتيد اين حوزه بهره مند گردد.

محورهاي موضوعي اين بحث شامل بيان مسائل و اولويت هاي استاني روستا و روستائيان جهت پرداخت در صدا و سيماي استاني و همچنين بايد و نبايد هاي لازم توسعه روستايي خراسان جنوبي جهت پرداخت در صدا و سيماي استاني، گزارشي از وضعيت روستاها و روستانشيني در خراسان جنوبي در راستاي كمك به برنامه سازي و بيان ايده ها و پيشنهادات محتوايي قابل پرداخت به روستا و روستائيان در صدا و سيماي استان بود.

معاون فني مركز بهداشت استان در اين نشست به نمايندگي از دانشگاه، با اعلام اينكه 2230 روستا و آبادي در سطح استان داريم واگرجايي يك نفر باشد نيز خدمات ارائه مي دهبم گفت: روستاها و حاشيه شهر از اولويت هاي وزارت بهداشت براي ارائه مراقبت ها بهداشتي و خدمات سلامت محور است.

دكتر حسن امير آباديزاده با تاكيد بر اينكه خانه هاي بهداشت در روستاها به عنوان نماينده اي از وزارت بهداشت به فعاليت مي پردازند اضافه كرد: كليه خدمات پيشگيري، درمان و بازتواني از جمله واكسيناسيون، تغذيه، آب سالم، پيشگيري از بيماري ها و... در روستاها و تمامي خانه هاي بهداشت، پايگاه و مراكزخدمات جامع سلامت شهري روستايي ارائه مي شود.

وي با تاكيد بر توليد برنامه هاي مشاركتي با همكاري صدا و سيما در راستاي آگاهسازي و افزايش سواد سلامت مردم خاطرنشان كرد: انتظار داريم صداوسيما مواردي كه همكاران بهداشتي ازمرگ وميرافراد جلوگيري كرده اند را پوشش بدهند.

معاون فني مركز بهداشت استان با تاكيد بر انعكاس توانمندي هاي روستاها افزود:  انتظار داريم صدا و سيما برنامه هايي با محوريت الگوهاي موفقي بهداشتي كه در روستاها انجام شده است توليد كند.

دكتر اميرآباديزاده با اظهار اينكه قبل از تولد تا هنگام فوت افراد خدمات بهداشتي به تمامي گروه هاي سني و جنسي ارائه مي دهيم گفت: اطلاع رساني در زمينه ارائه خدمات به گروه ميانسالان(30 تا 60 سال) با توجه به اينكه مراجعه كمتري به پايگاه ها و مراكز سلامت دارند بيشتر احساس نياز و ضرورت دارد.

معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه با بيان اينكه ديدگاه وتاكيد ما بيشتر در كار با مردم است گفت: سياست ما اين است از تعيين نياز جامعه تا برنامه ريزي و اجراي آن از مردم كمك بگيريم.

دكتر امير آباديزاده با اشاره به مناسبت هاي متعدد سلامت در تقويم بهداشتي اضافه كرد: علاوه بر برگزاري كلاس هاي آموزشي روتين،در ارتباط با اين مناسبت ها نيز از آموزش هاي لازم ارائه مي شود.

منبع: وبدا-روابط عمومي دانشگاه تعداد بازدید: 677 تاریخ درج: 1397/07/14
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
Powered by DorsaPortal