دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
اصلاحيه/ آگهي ثبت نام كانديداهاي هيئت مديره پنجمين دوره انتخابات نظام پرستاري استان منتشر شد
ثبت نام پنجمين دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري از 11 ارديبهشت ماه آغاز مي شود.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه، به اطلاع كليه كادر پرستاري مشمول ماده 16 قانون سازمان نظام پرستاري مي رسد پنجمين دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري در تاريخ 98/4/21 به طور همزمان در سراسر كشور برگزار خواهد شد، لذا متقاضيان ثبت نام در هيئت مديره نظام پرستاري استان خراسان جنوبي مي توانند از تاريخ 98/2/11  لغايت 98/2/24 با توجه به شرايط ذيل و در دست داشتن مدارك لازم به ستاد اجرائي انتخابات واقع در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند و يا شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستانهاي استان مراجعه و ثبت نام نمايند.
 
شرايط انتخاب شوندگان هيئت مديره نظام پرستاري شهرستان بيرجند به شرح ذيل مي باشد:
1.    عضويت در سازمان نظام پرستاري به صورت معتبر و به تاريخ روز و گذشت سه سال متوالي از عضويت مذكور با ارائه كارت عضويت در سازمان كه در كل كشور يكنواخت و داراي شماره نظام پرستاري و صادره از سازمان مركزي مي باشد.
2.    عدم سابقه محكوميت كه منجر به محروميت از حقوق اجتماعي باشد.
3.    عدم سابقه محكوميت از هيأت هاي رسيدگي به تخلفات سازمان نظام پرستاري كه منجر به محروميت از عضويت در سازمان نظام پرستاري باشد.
4.    داشتن حداقل سه سال سابقه سكونت يا اشتغال در حوزه انتخابيه.
5.    عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخلاقي و مالي.
6.    التزام عملي به اسلام و پايبندي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره: ضمناً اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه تابع احكام دين اعتقادي خود مي باشند، مشروط به اينكه تجاهر به نقض احكام اسلامي را ننمايند.
7.    عدم عضويت در هيئت هاي نظارت و اجرايي.
مدارك لازم جهت ثبت نام داوطلبين در هيئت مديره:
1.    فتوكپي شناسنامه (تمام صفحات دو نسخه)
2.    6  قطعه عكس 4  3
3.    تصوير كارت عضويت معتبر در سازمان كه برابر اصل شده باشد.
4.    گواهي مبني بر سه سال سابقه سكونت يا اشتغال در حوزه انتخابيه به تأييد سازمان نظام پرستاري شهرستان مربوطه. (شهرستانهاي بيرجند، فردوس، طبس، درميان، سربيشه، نهبندان، سرايان، بشرويه و خوسف).
5.    تكميل فرم ثبت نام داوطلبين.

آدرس دبيرخانه: بيرجند خيابان آيت ا... غفاري، سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي، طبقه همكف - معاونت درمان–
اداره پرستاري دانشگاه اتاق 117   ساعت 8 صبح لغايت 14   تلفن 32381322  
 
مشاهده اين خبر در وبدا(پايگاه خبري - اطلاع رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)/اينجا كليك نماييد.
منبع:
وبدا-روابط عمومي دانشگاه
تعداد بازدید:
709
تاریخ:
1398/02/08
Powered by DorsaPortal