EN
نقشه سایت
پست الکترونیک
۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
جشن سالگرد تصويب مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت و كسب عنوان مركز تحقيقاتي برتر در سال ۱۳۹۲
جشن سالگرد تصويب مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت و كسب عنوان مركز تحقيقاتي برتر در سال ۱۳۹۲

در سالروز آغاز امامت و ولايت ولي امرمان آقا امام عصر صاحب الزمان، مراسم جشني به مناسبت سالگرد تصويب مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت و كسب عنوان مركز تحقيقاتي برتر در سال 1392 در محل مراكز تحقيقاتي روز شنبه ساعت 17:30 با حضور جناب آقاي دكتر كريمي رياست محترم دانشگاه، جناب آقاي دكتر زربان معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه و اعضاي هيات موسس و ساير اعضاء مركز برگزار شد.

معرفي مركز: مركز تحقيقات سلامت خانواده با هدف ايجاد شرايط مناسب تحقيقاتي براي اعضاء هيات علمي دانشگاه و ديگر پژوهشگران و هدايت و حمايت پژوهشهاي كاربردي سلامت خانواده براي حفظ و ارتقاء سطح سلامت خانواده و جامعه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۰ تشكيل و شروع به كار نموده و با تغيير عنوان به مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در تاريخ 1391/10/30 مورد تاييد و تصويب نهايي قرار گرفته است.

اساسنامه مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

با استعانت از درگاه ايزد دانا و توانا و به منظور گسترش و نشر پژوهشهاي علمي كاربردي در زمينه مسائل
مربوط به سلامت خانواده با هدف اصلي حفظ و ارتقاء سطح سلامت خانواده كه منجر به ارتقاء سلامت جامعه مي‌شود ،
به موجب اين اساسنامه كه مشتمل بر ۵ ماده مي باشد ، مركز تحقيقات سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشكي بيرجند شروع به كار مي نمايد :

ماده ۱) اهداف

ايجاد شرايط مناسب تحقيقاتي براي اعضاء هيات علمي دانشگاه و ديگر پژوهشگران، هدايت و حمايت پژوهشهاي كاربردي حوزه

هدفمند نمودن پژوهش با تأكيد بر تامين نيازهاي واقعي آموزشي، پژوهشي خانواده

كمك به توليد دانش در زمينه سلامت جامعه و تلاش در ارائه و انتقال اطلاعات و اجتناب از موازي‌كاري پژوهشي و جلوگيري از صرف هزينه هاي اضافه

تلاش در جهت تعيين اولويت‌هاي پژوهشي عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت بر اساس نياز‌سنجي گروههاي مرتبط آموزش

بر قراري ارتباط هر چه بيشتر بين تحقيقات علوم پايه و باليني

ارتباط مستمر با بخش صنعت به منظور بر طرف كردن نيازهاي پژوهشي و درماني و تقويت بنيه مالي مركز

همكاري با ديگر مراكز تحقيقاتي ايران و ساير كشورها

ماده ۲ ) اركان مركز تحقيقات

مدير مركز تحقيقات و هيات موسس

اعضاي پيوسته(كارشناسان و اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند)

اعضاي وابسته (كارشناسان و اعضاي هيات علمي ساير دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشگران آزاد)

ماده۳) وظايف و اختيارات هيات موسس

سياستگزاري و تدوين و تصويب خط مشي تحقيقاتي مركز در راستاي سياست‌هاي كلي وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه

بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي ارائه شده توسط تمام گروههاي مرتبط (بهداشت باروري ، زنان ،كودكان ، روانپزشكي، ژنتيك، تغذيه و بهداشت، تنظيم خانواده ،واكسيناسيون ، بهداشت شغلي ، بهداشت سالمندان و...)

بررسي و تدوين بودجه ساليانه مركز در محدوده اعتبارات تخصيص يافته با رعايت ضوابط قانوني

تهيه و تدوين گزارش كتبي تصميمات تحقيقاتي و ارزشيابي ادواري عملكرد مركز تحقيقات

سياستگزاري مربوط به امور داخلي مركز تحقيقاتي

ارائه خدمات مشاوره پژوهشي به مجريان طرح

ماده ۴) وظايف و اختيارات رئيس مركز تحقيقات

اعمال مديريت و هدايت فعاليتهاي مركز جهت انجام هر چه بهتر امورمربوطه در چهار چوب اساسنامه و ضوابط قانوني

اجراي سياستها و مصوبات شوراي علمي مركز تحقيقات

نظارت بر حسن اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مصوب بر اساس زمان‌بندي تعيين شده

ماده۵) منابع مالي مركز تحقيقات

اعتبارات دولتي

منابع مالي از طريق جلب همكاري و ارتباط با بخش صنعت

كمك ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي

هيات مؤسس مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت

نام نام خانوادگي

مرتبه علمي

رشته تحصيلي

نوع همكاري

دكتر محمد رضا ميري

دانشيار

آموزش بهداشت

تمام وقت

دكتر بهنام باريك بين

استاديار

مهندسي بهداشت محيط

تمام وقت

دكتر ميترا مودي

استاديار

آموزش بهداشت

تمام وقت

مهندس غلامرضا شريف زاده

مربي

اپيدميولوژي

نيمه وقت

دكتر غلامحسين يعقوبي

استاد

چشم پزشكي

نيمه وقت

رياست مركز : دكتر ميترا مودي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

اولويت هاي پژوهشي مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت

گروه بهداشت عمومي :

1- بررسي علل فقر در استان خراسان جنوبي

2- بررسي وضعيت سلامت سالمندان استان خراسان جنوبي

3- بررسي تعيين عوامل اجتماعي موثر بر گرايش جوانان و نوجوانان نسبت به مواد مخدر
4- بررسي وضعيت مصرف مواد و عوارض رواني ـ اجتماعي در فرزندان معتاد

5- بررسي ميزان تأثرگذاري تكثير و توزيع CD ، پمفلت، كيف و تابلوهاي آموزش پيشگيري از اعتياد در جامعه هدف

6-نيازسنجي آموزشي از مجرمين موادمخدر و خانواده‌هاي آنان در راستاي پيشگيري در زندان‌ها.
7-انجام تحقيقات و پژوهش‌هاي ميداني در خصوص علل، انگيزه و شيوع مصرف موادمخدر و آسيب‌هاي اجتماعي در دانشگاه‌ها.

8- تعيين عوامل رواني-اجتماعي مؤثر بربروز بيماريهاي مزمن (سرطانها-قلبي وعروقي-ديابت و...)

9-بررسي وضعيت سبك زندگي سالم در گروه هاي مختلف جامعه

10-بررسي ميزان اثربخشي برنامه‌هاي تلويزيوني (با محوريت سوءمصرف مواد) بر سطح آگاهي مردم.

11-طراحي مدل پايش و ارزشيابي برنامه‌هاي پيشگيري از اعتياد

12-ارزيابي رفتارهاي پيشگيري از بارداري در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر بيرجند

13-بررسي شاخص هاي آنتروپومتريك در سالمندان

14-پيش بيني كننده هاي درون فردي وبرون فردي دلزدگي زناشويي

15-زنان سرپرست خانوار و چالشهاي پيش رو

16- حريم خانوادگي، امنيت و فناوري اطلاعات

17-بررسي نقش پزشك خانواده در ارائه خدمات به دانش آموزان تحت پوشش

18-بررسي مشكلات رفتاري و رواني و بحران هويت جوانان

19- بررسي رابطه رضايت زناشويي در رضايتمندي شغل در زنان كارمند دانشگاه علوم پزشكي

20-فشارخون واثرات آن بر سلامتي وسبك زندگي

21-سبك زندگي وسلامتي انسان

22-مداخلات آموزشي در غربالگري سرطانها

23-بررسي راههاي كاهش مرگ ومير بيماريهاي قلبي وعروقي وحوادث در استان خراسان جنوبي

24-بررسي راههاي كاهش مرگ ومير مادران وكودكان زير 1 سال

25-بررسي اپيدميولوژي وسبب شناسي سوانح وحوادث شايع استان (جاده اي مسموميت ها-خانگي )وارزيابي مداخله هاي مرتبط

26-بررسي وضعيت بيماريهاي شغلي وعوامل موثر بر آن

27-تعيين كارآيي فني وبهره وري واحدهاي بهداشتي در سطح استان

28-بررسي مشكلات مرتبط با سلامت محل هاي گردشگري وگردشگران استان

گروه مهندسي بهداشت محيط :

1-بررسي وضعيت كمي وكيفي منابع آب شهرستان هاي استان خراسان جنوبي

2-بررسي وضعيت مواد زائد جامد شهري وخطرناك در استان

3-بررسي قابليت توليد كمپوست آلي با مخلوطي از لجن هاي تصفيه خانه شهري وصنعتي وزباله هاي شهر

4-بررسي قابليت توليد ورمي كمپوست

5-بررسي اثر نانوجاذب هاونانوذرات جديد در حذف آلاينده هاي مقاوم فلزات سنگين وتركيبات خطرناك آلي

6-بررسي روشهاي تصفيه فاضلابهاي بهداشتي وصنعتي استان

7-بررسي حذف آلاينده هاي مختلف از پساب هاي شهري وصنعتي توسط بيورميديشن (احياءزيستي) با تاكيد بر گونه هاي بيولوژيكي وگياهي

8- بررسي آلودگي هواي شهري وصنعتي با تاكيد بر تعيين شاخصهاي آلودگي هوا

9- بررسي وضعيت بهداشت محيطي اماكن تهيه وتوزيع وفروش مواد غذايي

10-بررسي وضعيت بهداشت مواد غذايي عرضه شده در سطح شهر

11- بررسي وضعيت ميكروبي وقارچي موادغذايي خشك،حبوبات وموادغذايي عرضه شده (پاستوريزه غير پاستوريزه)در سطح استان

12-بررسي آموزش،نگرش وعملكرد پرسنل مرتبط با فروش وعرضه موادغذايي در سطح استان

13- بررسي عوامل زيست محيطي وبهداشتي اماكن حرفه اي ،بهداشتي درماني وآموزشي در سطح استان

گروه مهندسي بهداشت حرفه اي :

1-بررسي وضعيت بهداشت حرفه اي صنايع واماكن صنعتي سطح شهر

2-بررسي وضعيت آلودگي صوتي در منابع توليد كننده

3- شيوع استفاده و ديدگاه افراد در مورد اثرات مضر استفاده از موبايل در شاغلين شهر بيرجند

4- اپيدميولوژي سرطان هاي مرتبط با صنعت در استان خراسان جنوبي

5- اپيدميولوژي حوادث ترافيكي-شغلي-خانگي سطح استان خراسان جنوبي

6- رفتار رانندگان (حوادث )

7-آمادگي در برابر بلاهاي طبيعي ومديريت خطر

8-بررسي فرسودگي شغلي در حيطه مشاغل استان خراسان جنوبي

9- بررسي ميزان شيوع اختلالات اسكلتي عضلاني،ريز فاكتورهاي افراد مشاغل مختلف اداري ،آموزشي وبهداشتي ،درماني

10-بررسي شيوع اختلالات شنوايي در حرفه هاي مختلف

11- بررسي وضعيت عوامل فيزيكي اماكن مرتبط با بهداشت صنعتي ،بهداشتي ،درماني ،آموزشي در سطح استان
 
 
براي مشاهده عكسهااينجا كليك كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
منبع: روابط عمومي دانشگاه تعداد بازدید: 489 تاریخ درج: 1392/11/02
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات    
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal