روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان
آزمون استخدام پیمانی/ پذیرش دانش آموز بهورزی
/Dorsapax//Data/Sub_16/File/Resize/NewsM_etoolsfile_111e6a5f-89c5-49d9-aa92-d5778913ae81behvarzi-50624f75-36e2-4693-9795-b7d500183cdb.jpg


آزمون استخدام پیمانی / پذیرش دانش آموز بهورزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجنددر نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش ، طبق مفاد دستورالعمل پذیرش و استخدام بهورز مصوب هیات امناء دانشگاه از محل سهمیه های استخدامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از افراد واجدشرایط تعداد 17نفر بصورت پیمانی و تعداد 112 نفر بصورت دانش آموز بهورزی از طریق امتحان عمومی ، تخصصی ، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورزی اقدام نماید.

تذکر 1 : داوطلبان محترم ضمن مطالعه هر دو آگهی ذیل ، دقت فرمایند ثبت نام فقط در یکی از دو آگهی و صرفا در یک خانه بهداشت امکان پذیر می باشد و پس از ثبت نام و دریافت کد رهگیری به هیچ عنوان امکان تغییر یا اصلاح محل انتخابی نخواهد بود

اصلاحیه شماره 1 : در اجرای نامه شماره 294455- 1/12/95 معاون محترم بهداشتی دانشگاه مبنی بر رفع نیاز دانش آموز بهورزی در خانه بهداشت روستایی ده محمد شهرستان طبس موضوع آگهی مورخه 30/11/95 بدینوسیله محل مذکور از فهرست نیازهای دانشگاه حذف می گردد .

مهلت ثبت نام از روز شنبه مورخ 30 بهمن ماه 1395 تا پایان روز دوشنبه مورخ 9 اسفند ماه 1395 می باشد .

داوطلبان می بایست جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی و تخصصی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 11/12/95 و12/12/95 با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی به آدرس WWW.BUMS.AC.IR کارت ورود به جلسه خود را پرینت نمایند .همچنین زمان و محل برگزاری امتحان در هنگام دریافت کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

منبع: معاونت توسعه مدیریت و منابع تعداد بازدید: 15743 تاریخ درج: 1395/11/29
Powered by DorsaPortal