مراسم گرامیداشت روز جهانی ماما توسط معاونت بهداشتی با همکاری معاونت درمان و دانشکده پرستاری و مامایی و مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1403 در مرکز همایش های استاد دکتر فروزانفر برگزار گردید.
لطفا به بزرگ و کوچک بودن حروف توجه فرمائید